Hry-zdarma.daku.cz

Pro spuštění této online hry je potřeba mít nainstalovaný Flash Player.

Table Tennis 2

sportovní

Table Tennis 2 je sportovní hra, která otestuje vaše zkušenosti se stolním tenisem a rychlé reakce. Raketu budete ovládat pomocí myši. Vy budete hrát na levé straně. Hra začíná, jakmile se míček dostane do vzduchu. Odpalte ho pohybem zleva doprava a dostaňte ho tak na soupeřovu polovinu. Vyhrává ten, kdo jako první získá jedenáct bodů. Hodně štěstí.

Ovládání hry:

MYŠ

  • 2.42/5

Hodnocení: 2.42 / 5 (403 hlasů)

Podobné online hry:

Komentáře ke hře:

# 29 | pítas | 24. Dubna 2013, 07:09
jakube že je to bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb - bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb - bbbblllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll - llllllllllllllllllllllllbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb - bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb - bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbááááááááááá - áááááááááááááááááááááá - áááááááááááááááááááááá - áááááááááááááááááááááá - áááááááááááááááááááááá - ááááááááááhra                  
# 28 | pítas | 24. Dubna 2013, 07:09
jakube že je to bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb - bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb - bbbblllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll - llllllllllllllllllllllllbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb - bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb - bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbááááááááááá - áááááááááááááááááááááá - áááááááááááááááááááááá - áááááááááááááááááááááá - áááááááááááááááááááááá - ááááááááááhra      
# 27 | pítas | 24. Dubna 2013, 07:09
jakube že je to bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb - bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb - bbbblllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll - llllllllllllllllllllllllbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb - bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb - bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbááááááááááá - áááááááááááááááááááááá - áááááááááááááááááááááá - áááááááááááááááááááááá - áááááááááááááááááááááá - ááááááááááhra      
# 26 | pítas | 24. Dubna 2013, 07:09
jakube že je to bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb - bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb - bbbblllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll - llllllllllllllllllllllllbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb - bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb - bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbááááááááááá - áááááááááááááááááááááá - áááááááááááááááááááááá - áááááááááááááááááááááá - áááááááááááááááááááááá - ááááááááááhra      
# 25 | pítas | 24. Dubna 2013, 07:09
jakube že je to bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb - bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb - bbbblllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll - llllllllllllllllllllllllbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb - bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb - bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbááááááááááá - áááááááááááááááááááááá - áááááááááááááááááááááá - áááááááááááááááááááááá - áááááááááááááááááááááá - ááááááááááhra      
# 24 | pítas | 24. Dubna 2013, 07:09
jakube že je to bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb - bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb - bbbblllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll - llllllllllllllllllllllllbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb - bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb - bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbááááááááááá - áááááááááááááááááááááá - áááááááááááááááááááááá - áááááááááááááááááááááá - áááááááááááááááááááááá - ááááááááááhra      
# 23 | pítas | 24. Dubna 2013, 07:09
jakube že je to bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb - bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb - bbbblllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll - llllllllllllllllllllllllbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb - bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb - bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbááááááááááá - áááááááááááááááááááááá - áááááááááááááááááááááá - áááááááááááááááááááááá - áááááááááááááááááááááá - ááááááááááhra      
# 22 | pítas | 24. Dubna 2013, 07:09
jakube že je to bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb - bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb - bbbblllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll - llllllllllllllllllllllllbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb - bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb - bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbááááááááááá - áááááááááááááááááááááá - áááááááááááááááááááááá - áááááááááááááááááááááá - áááááááááááááááááááááá - ááááááááááhra      
# 21 | pítas | 24. Dubna 2013, 07:09
jakube že je to bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb - bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb - bbbblllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll - llllllllllllllllllllllllbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb - bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb - bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbááááááááááá - áááááááááááááááááááááá - áááááááááááááááááááááá - áááááááááááááááááááááá - áááááááááááááááááááááá - ááááááááááhra      
# 20 | pítas | 24. Dubna 2013, 07:09
jakube že je to bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb - bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb - bbbblllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll - llllllllllllllllllllllllbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb - bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb - bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbááááááááááá - áááááááááááááááááááááá - áááááááááááááááááááááá - áááááááááááááááááááááá - áááááááááááááááááááááá - ááááááááááhra      
# 19 | pítas | 24. Dubna 2013, 07:09
jakube že je to bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb - bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb - bbbblllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll - llllllllllllllllllllllllbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb - bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb - bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbááááááááááá - áááááááááááááááááááááá - áááááááááááááááááááááá - áááááááááááááááááááááá - áááááááááááááááááááááá - ááááááááááhra      
# 18 | pítas | 24. Dubna 2013, 07:09
jakube že je to bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb - bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb - bbbblllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll - llllllllllllllllllllllllbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb - bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb - bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbááááááááááá - áááááááááááááááááááááá - áááááááááááááááááááááá - áááááááááááááááááááááá - áááááááááááááááááááááá - ááááááááááhra      
# 17 | pítas | 24. Dubna 2013, 07:09
jakube že je to bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb - bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb - bbbblllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll - llllllllllllllllllllllllbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb - bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb - bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbááááááááááá - áááááááááááááááááááááá - áááááááááááááááááááááá - áááááááááááááááááááááá - áááááááááááááááááááááá - ááááááááááhra      
# 16 | jakub | 17. Dubna 2013, 13:32
bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb - bbbblllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll - lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll - llllllllllllllllllllllllllllllbbbbbbbbbbbbbbb - bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbááááá - áááááááááááááááááááááá - ááááááááááááááááááááá - hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh - hhhhhrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr - rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr - raaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa - aaaaa          
# 15 | jakub | 17. Dubna 2013, 13:32
bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb - bbbblllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll - lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll - llllllllllllllllllllllllllllllbbbbbbbbbbbbbbb - bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbááááá - áááááááááááááááááááááá - ááááááááááááááááááááá - hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh - hhhhhrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr - rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr - raaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa - aaaaa          
# 14 | jakub | 17. Dubna 2013, 13:32
bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb - bbbblllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll - lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll - llllllllllllllllllllllllllllllbbbbbbbbbbbbbbb - bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbááááá - áááááááááááááááááááááá - ááááááááááááááááááááá - hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh - hhhhhrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr - rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr - raaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa - aaaaa          
# 13 | jakub | 17. Dubna 2013, 13:32
bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb - bbbblllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll - lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll - llllllllllllllllllllllllllllllbbbbbbbbbbbbbbb - bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbááááá - áááááááááááááááááááááá - ááááááááááááááááááááá - hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh - hhhhhrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr - rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr - raaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa - aaaaa          
# 12 | jakub | 17. Dubna 2013, 13:32
bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb - bbbblllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll - lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll - llllllllllllllllllllllllllllllbbbbbbbbbbbbbbb - bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbááááá - áááááááááááááááááááááá - ááááááááááááááááááááá - hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh - hhhhhrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr - rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr - raaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa - aaaaa          
# 11 | jakub | 17. Dubna 2013, 13:32
bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb - bbbblllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll - lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll - llllllllllllllllllllllllllllllbbbbbbbbbbbbbbb - bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbááááá - áááááááááááááááááááááá - ááááááááááááááááááááá - hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh - hhhhhrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr - rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr - raaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa - aaaaa          
# 10 | jakub | 17. Dubna 2013, 13:32
bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb - bbbblllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll - lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll - llllllllllllllllllllllllllllllbbbbbbbbbbbbbbb - bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbááááá - áááááááááááááááááááááá - ááááááááááááááááááááá - hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh - hhhhhrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr - rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr - raaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa - aaaaa          
# 9 | jakub | 17. Dubna 2013, 13:32
bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb - bbbblllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll - lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll - llllllllllllllllllllllllllllllbbbbbbbbbbbbbbb - bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbááááá - áááááááááááááááááááááá - ááááááááááááááááááááá - hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh - hhhhhrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr - rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr - raaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa - aaaaa
# 8 | jakub | 17. Dubna 2013, 13:32
bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb - bbbblllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll - lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll - llllllllllllllllllllllllllllllbbbbbbbbbbbbbbb - bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbááááá - áááááááááááááááááááááá - ááááááááááááááááááááá - hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh - hhhhhrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr - rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr - raaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa - aaaaa
# 7 | jakub | 17. Dubna 2013, 13:32
bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb - bbbblllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll - lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll - llllllllllllllllllllllllllllllbbbbbbbbbbbbbbb - bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbááááá - áááááááááááááááááááááá - ááááááááááááááááááááá - hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh - hhhhhrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr - rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr - raaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa - aaaaa
# 6 | jakub | 17. Dubna 2013, 13:32
bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb - bbbblllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll - lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll - llllllllllllllllllllllllllllllbbbbbbbbbbbbbbb - bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbááááá - áááááááááááááááááááááá - ááááááááááááááááááááá - hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh - hhhhhrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr - rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr - raaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa - aaaaa
# 5 | jakub | 17. Dubna 2013, 13:32
bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb - bbbblllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll - lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll - llllllllllllllllllllllllllllllbbbbbbbbbbbbbbb - bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbááááá - áááááááááááááááááááááá - ááááááááááááááááááááá - hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh - hhhhhrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr - rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr - raaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa - aaaaa
# 4 | jakub | 17. Dubna 2013, 13:32
bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb - bbbblllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll - lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll - llllllllllllllllllllllllllllllbbbbbbbbbbbbbbb - bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbááááá - áááááááááááááááááááááá - ááááááááááááááááááááá - hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh - hhhhhrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr - rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr - raaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa - aaaaa
# 3 | jakub | 17. Dubna 2013, 13:32
bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb - bbbblllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll - lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll - llllllllllllllllllllllllllllllbbbbbbbbbbbbbbb - bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbááááá - áááááááááááááááááááááá - ááááááááááááááááááááá - hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh - hhhhhrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr - rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr - raaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa - aaaaa
# 2 | jakub | 17. Dubna 2013, 13:30
bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb - bbbblllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll - lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll - llllllllllllllllllllllllllllllbbbbbbbbbbbbbbb - bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbááááá - áááááááááááááááááááááá - ááááááááááááááááááááá - hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh - hhhhhrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr - rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr - raaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa - aaaaa
# 1 | jakub | 17. Dubna 2013, 13:30
bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb - bbbblllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll - lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll - llllllllllllllllllllllllllllllbbbbbbbbbbbbbbb - bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbááááá - áááááááááááááááááááááá - ááááááááááááááááááááá - hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh - hhhhhrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr - rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr - raaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa - aaaaa


                   

© 2022 Hry zdarma, Ochrana osobních údajů, Kontakt